Wetgeving

Laatste nieuws

De wet voor bestaande liften van 2003 is in december 2012 aangepast, de inhoud blijft maar er is meer tijd voorzien om uw lift te moderniseren, deze tijd is afhankelijk van het indienststellingsjaar.

 • indienststelling vanaf 1 april 1984, uw lift moet in orde zijn tegen ten laatste 31 december 2014
 • indienststelling van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984, uw lift moet in orde zijn tegen ten laatste 31 december 2016
 • indienststelling voor 1 januari 1958, uw lift moet in orde zijn tegen ten laatste 31 december 2022

Reglementering

Het nieuwe koninklijk besluit van 10 december 2012  bevat een aantal kleine aanpassingen ter verduidelijking en een fundamentele wijziging, namelijk de gespreide invoering van de moderniseringen in de tijd, afhankelijk van de leeftijd van de betrokken lift.

Het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften legt eisen op inzake het gebruik van liften. Het besluit geeft voorschriften voor onderhoud en inspectie enerzijds en de risicoanalyse en modernisatie van liften anderzijds. Dit koninklijk besluit reikt de eigenaars en beheerders een aantal concrete procedures en tijdschema’s aan waardoor ze in staat moeten zijn om de lift veilig te gebruiken, te onderhouden en te inspecteren gedurende gans zijn levensduur.

Dit besluit is van kracht voor alle liften, zowel voor de liften voor professioneel gebruik als voor liften voor privégebruik.

Verplichtingen voor de eigenaar of beheerder

Volgende acties moeten uitgevoerd worden om de veiligheid van bestaande liften aan te tonen:

 • regelmatig preventief onderhoud laten uitvoeren door een onderhoudsbedrijf;
 • regelmatige preventieve inspecties laten uitvoeren door een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles);
 • een vijftienjaarlijkse risicoanalyse laten uitvoeren door een EDTC;
 • moderniseringswerken laten uitvoeren door een gespecialiseerde firma, indien nodig;
 • een dossier samenstellen en bijhouden dat toegankelijk moet zijn voor alle belanghebbenden en onder meer alle documenten betreffende het onderhoud, de inspecties en de modernisatie bevat.

In geval van ernstige risico’s moet de lift onmiddellijk stopgezet worden voor een onderhoud of herstelling. Het gebruik van de lift is verboden tot op het moment dat de nodige werkzaamheden uitgevoerd zijn.

De beheerder licht het Centraal Meldpunt voor Producten onmiddellijk in over elk ernstig incident of ongeval dat een gebruiker overkomt tijdens het gebruik van een lift.

Elke lift moet, op een goed zichtbare plaats in de kooi, volgende aanduidingen hebben:

 • het identificatienummer en het bouwjaar, indien gekend;
 • de nominale last;
 • het maximum aantal personen dat vervoerd mag worden;
 • de adresgegevens van de beheerder of de te contacteren verantwoordelijke in geval van problemen;
 • de naam van de dienst van de EDTC;
 • de naam van het onderhoudsbedrijf.

 

Meer info

Lees de brochure, “als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift”

Meer info kan u vinden op de website van FOD economie.

Leave a Comment

ISO 9001 certified

Wij vieren